Jdi na obsah Jdi na menu

Parky a zahrady

Přestavbou středověkého hradu na pohodlné renesanční šlechtické sídlo došlo mnohdy k zasypání hradního příkopu. Vzniklý prostor nabízel možnost pro vytvoření zahrady a parku. Někdy i s možností navazující obory. V blízkosti budov vznikají  zahrady zeleninové nebo ovocné sady a zahrady okrasné.

Renesační zahrada se vyznačuje symetrií, geometrií a přesně danou organizací. Byla většinou v blízkosti budov a svažovala se pomocí teras. Doplňkem je architektura (altány, pergoly, oranžérie, skleníky),  romantická zákoutí, sochy, fontány, umělé jeskyně (grotty), kaskády. Vodní prvek tvořil nedílnou součást okrasné zahrady.    

Na okrasnou zahradu mohl navazovat anglický park, který je oproti renesanční a barokní zahradě ve volnějším stylu a přibližuje se běžné krajině. Můžeme zde najít stavby typu čínský pavilon, malé chrámy, napodobeniny středověkých zřícenin a sochy. Různé stavební prvky podléhají módě historických období, nejvíce jsou rozšířené v období romantismu.

Dřeviny se často dovážejí z dalekých zemí a vznikají arboreta a botanické zahrady.  

Na parky navazovaly obory, které sloužily k lovu a k vyjížďkám na koni. Většina obor sousedících se zámkem však s rozvojem měst a bytovou výstavbou zanikla.